VERHALEN


1971; De leraar Engels zei: “De vakantie komt eraan, je zou naar Engeland kunnen gaan. Dat is goed voor je Engelse taal.“.
En bij wijze van grap: Als je daar dan bent, dan moet je eens aan een Engelsman vragen: Excuse me, can you tell me in which direction Europe is? Tien tegen een dat die Engelsman naar het oosten wijst en zegt: about there, I assume. En dan kun jij naar de grond tussen zijn voeten wijzen en zeggen: No sir, Europe is here!”.

Niet gelachen? Geeft niks, het was toen al niet erg leuk maar het is nu meer waar dan ooit. 
Boris claimt de overwinning en doet het voorkomen dat Engeland Europa gaat verlaten. Maar dat kan helemaal niet, Engeland ligt nu eenmaal in Europa, het is zijn maar vooral ons werelddeel. Wat wil ‘ie doen? De hele handel oprollen, op de boot en intrekken bij Australië? Die zien ‘m aan komen. Hij komt er nu niet eens in, met die Corona!

Iets minder dan de helft van de Engelsen denkt dat ze ‘hun land terug krijgen’ en dat alles beter wordt, omdat ze het nu zèlf voor het zeggen hebben. Ze zullen bedrogen uitkomen. Ondoordachte regels en ongedragen besluiten zijn even slecht of ze nu in Londen of in Brussel worden bedacht.
Er is niets te verdelen en ze hebben in 2021 nog net zo weinig in de melk te brokken als altijd.

Jammer blijft het. Engeland had de stem van bezinning in Europa kunnen zijn. Het betere idee bij een-tweetjes tussen Duitsland en Frankrijk hebben en samen met, noem maar wat, Nederland, België, Luxemburg en de Scandinavische landen, die hegemonie kunnen voorkomen of doorbreken. Maar Engeland heeft die rol nooit willen spelen, vooral door de eigen reserves om hun zelfstandigheid kwijt te raken zagen de kans om invloed uit te oefenen op het grotere geheel niet liggen.  Ze deden nooit van harte mee.

In twee wereldoorlogen hielp Great Britain in Europa de weg naar vrede en voorspoed terug te vinden. Nu dat op een vreedzame manier geregeld kan worden, slaan ze op de vlucht. In deze breuk zijn er geen winnaars. Om iets te winnen moet je ergens aan mee doen en scoren, met halverwege de wedstrijd weglopen heeft nog nooit iemand iets gewonnen.

2021; Vijftig jaar later. Engeland kan niet zonder Europa en Europa niet zonder Engeland. Niemand vertrekt. Het enige dat ze wel kwijt kunnen raken is hun stem in het geheel en dat gaat nog lukken ook. Zo jammer!

Een gelukkig 2021, binnen en buiten de EU.

***********************************

1971; The English teacher said: ” The holidays are coming up, consider going to England, that might improve your English. For a joke: When your there, you could ask an Englishman: excuse me, sir, in which direction is Europe, please? Very likely the Englishman will point to the east and say that way I assume. Than you can point at te ground between his feet and say: No sir, Europe is over here.”.

Had a good laugh? Probably not, it wasn’t very funny than, but it couldn’t be more true now. Boris claims he won, England leaving Europe with a stroke. But this cannot be, England is a part of Europe, we are and have always been one continent. What will he do, roll everything up, take the boat and move in with Australia? That won’t work in this period of Corona. He isn’t welcome.

Almost half of the English think now they will get back their country. They will be so disappointed! Not applicable rules and wrong decisions are just as bad when made in London or Brussels. There is nothing to devide and from 2021 on they won’t get more say in future decisions than before.

Stil, it’s a shame. England could have been the better judgement after bilateral deals between France and Germany and together with, let’s say: Belgium, Luxembourg, The Netherlands and the Scandinavian countries make a difference in Europe. England never played that role, the fear of losing its own identity blurred the sight on the bigger perspective of a leading role in Europe. They never really went for it.

In two world-wars Engeland helped in Europe to find back the way to peace en prosperity. At the first chance to do the same the peacefull way, they take a run for it. In this breakup there are no winners. To win you need to compeed en score, nobody ever won the match by quiting halfway.

2021; Fifty years later, England can’t do without Europe and Europe can’t do without England. Nobody really left. The only thing that they can do without is having a say in the matter. And that just might work! It’s a shame!

Happy 2021 all, in- or outside de EU.